disclaimer & déclaration de confidentialité

Deze website is eigendom van Segers Group.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met
de volgende algemene voorwaarden.
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe
aan Segers Group of rechthoudende derden.
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan
persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel
of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Segers Group onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de
verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site
onbeschikbaar zou zijn, zal Segers Group de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo
snel mogelijk recht te zetten.
Segers Group kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt
gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Segers Group geeft geen garanties
voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden
worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor
enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang
tot of het gebruik van de website.
Segers Group kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of
andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site
of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder
beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere
gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de
gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s
impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Segers Group verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over
andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden
voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het
gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de
rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.
Privacybeleid
Segers Group hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site
beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk
dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel
gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer of om u op de hoogte te houden van onze
activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het
gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Segers Group -
Kempische Steenweg 440 – 3500 Hasselt – info [at] segersgroup [dot] be
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over
een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs
van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende
aanvraag aan Segers Group – Kempische Steenweg 440 – 3500 Hasselt – info [at] segersgroup [dot] be
gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook
vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Segers Group kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke
aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de
domeinnaam van de website langs waar u naar de Segers Group website gekomen bent, of
waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Segers Group website permanent te
optimaliseren voor de gebruikers.
Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de
terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het
surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u
het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie
geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg
hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Segers Group

info [at] segersgroup [dot] be


Kempische Steenweg 440
3500 Hasselt

T 011-75.91.49
F 011-75.92.34

 

 

Vacatures & Selection