VIND EEN JOB
Rijschool
011 75 91 49

Privacy- en Cookie­beleid

Segers Select Bvba, gevestigd aan Kempische Steenweg 440, 3500 Hasselt, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mocht je vragen hebben bij dit privacybeleid, kan je ons steeds contacteren via volgende contactgegevens:

Segers Select Bvba
BTW BE 0891.830.767
Kempische Steenweg 440
3500 Hasselt
België

+32 11 75 91 49
info@segers-select.be
www.segersgroup.be

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Segers Select Bvba verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer je contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of social media, formulieren invult op onze website, website cookies accepteert, wanneer je zelf je visitekaartje of reclame aan ons verstrekt die persoonsgegevens bevatten, …. Daarnaast kunnen we publieke gegevens van geregistreerde ondernemingen en vestigingseenheden raadplegen in openbare overheidsregisters zoals de ‘Kruispuntbank van Ondernemingen’ (https://kbopub.economie.fgov.be).

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Identificatiegegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adresgegevens
– Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht, mutualiteit
– Financiële gegevens: bank en rekeningnummer
– Rijksregisternummer en identiteitskaartnummer
– Burgerlijke staat en gezinssituatie
– Rijbewijs en rijgeschiktheidsattest
– Gegevens m.b.t. sollicitatie: curriculum vitae, talenkennis, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek
– Gegevens m.b.t. carrière: huidige werkgever, huidige functie en/of vroegere functies, ervaring, …
– Leefgewoonten en vrijetijdsbesteding
– Eventueel bedrijfsgegevens zoals het ondernemingsnummer voor zover deze gegevens een natuurlijke persoon kunnen identificeren (naam, adres, BTW-nummer, rekeningnummer)
– Klantnummer, offertenummer en factuurnummer
– Social media accountnamen
– Gegevens over jouw activiteit op onze website
– Geografie
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt o.a. in kader van een overeenkomst
– Beeldmateriaal

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Segers Select Bvba verwerkt gevoelige persoonsgegevens in het kader van zijn selectieprocedure. Dit gebeurt steeds met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant. Concreet gaat het om volgende gegevens:

– Medische gegevens (doel: kennisgeving van letsels of fysieke belemmeringen die impact hebben op de uitvoering van een job)
– Referenties/referentiepersonen (doel: uitvoering van referentieonderzoek)

3. Doel en grondslag van de gegevensverwerking en bewaringstermijn

We verzamelen jouw gegevens niet zomaar. Alle gegevens verzamelen we met een bepaald doel:

Contact

Wanneer je Segers Select Bvba contacteert via e-mail, telefoon, social media of via de contactformulieren op onze websites, ontvangen wij persoonsgegevens van jou zoals: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en/of social media accountnaam. Die gegevens zullen wij verwerken om te kunnen reageren op je bericht en om je onze dienstverlening aan te bieden. We bewaren deze gegevens en/of correspondentie voor een periode van 5 jaar, om de inhoud van ons laatste contactmoment na te kunnen gaan. Deze verwerking is noodzakelijk om je beter te helpen en beter prioriteiten te kunnen stellen. Wij baseren ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang in het kader van de uitvoering van onze dagdagelijkse activiteiten.

Dienstverlening

De dienstverlening van Segers Select bvba is tweeledig. Enerzijds verlenen wij diensten aan opdrachtgevers (werkgevers) in kader van hun personeelsselectie en personeelstraining. Anderzijds verlenen wij diensten aan werknemers, wanneer zij bij ons een selectieprocedure doorlopen of een opleiding volgen. In beide gevallen worden persoonsgegevens verwerkt.

Indien een overeenkomst tot stand komt doordat jij als opdrachtgever of cursist beroep doet op onze diensten, verwerken we persoonsgegevens voor klantbeheer en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, uitvoering opdracht, communicatie, facturatie, boekhouding). We geven daarbij een klantnummer, offertenummer en factuurnummer aan jouw klantprofiel. We verwerken deze gegevens zolang je klant bent bij ons. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel verwerken totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten wil gebruik maken. Mocht je dit doen, dan bewaren we jouw gegevens enkel nog om te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, namelijk 5 jaar voor interne documenten en 7 jaar voor wettelijke boeken en verantwoordingsstukken.

Indien je jezelf als sollicitant vrijwillig kandidaat stelt voor een openstaande vacature en ons de toestemming geeft om jouw persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens te verwerken, dan verwerken we deze om te bekijken of je geschikt bent voor de functie die openstaat bij onze klant en om te evalueren of je voldoet aan alle nodige functievoorwaarden. De grondslag voor verwerking van de persoonsgegevens is precontractuele maatregelen nemen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een eventuele arbeidsovereenkomst met ons of met onze klant. Voor de verwerking van de gevoelige persoonsgegevens vragen we steeds voorafgaand jouw uitdrukkelijke toestemming. Jouw gegevens worden bijgehouden voor de duur van het selectieproces en niet langer, tenzij je ons toestemming geeft om de gegevens langer bij te houden in onze werfreserve voor een periode van maximum 1 jaar. Je kan ten allen tijde deze toestemming terug intrekken. Naar het einde van die periode zullen wij jou contacteren met de vraag of we je opnieuw voor een periode van maximum 1 jaar in deze werfreserve mogen opnemen. Indien jij de geschikte kandidaat bent, zal Segers Select bvba een arbeidsovereenkomst met jou sluiten. In dat geval bewaren we de persoonsgegevens langer om te voldoen aan onze arbeidsrechtelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Segers Select Bvba werkt met online vacatureplatformen CV Warehouse en VDAB. Sollicitanten kunnen zich hiermee informeren over openstaande vacatures en indien gewenst solliciteren voor een functie. Met het online sollicitatieformulier worden bepaalde persoonsgegevens verzameld zoals naam, voornaam, adres, gegevens m.b.t. rijbewijs, CV, … alsook de toestemming om deze gegevens te verwerken in kader van onze dienstverlening.

Het privacybeleid van CV Warehouse kan je hier nalezen: https://candidate.cvwarehouse.com/Privacy
Het privacybeleid van VDAB kan je hier nalezen: https://www.vdab.be/privacy

Offertes

Wil je graag een offerte van ons ontvangen? Dan verwerken we je bedrijfs- en/of persoonsgegevens om een offerte op te maken en op te sturen. Als gevolg van een wettelijke verplichting bewaren wij offertes gedurende 7 jaar.

Facturatie

Om te factureren verwerken we jouw persoonsgegevens om een correcte factuur op te maken en naar jou te versturen. Wanneer je de factuur betaalt met overschrijving krijgen we je rekeningnummer en naam van de rekeninghouder te zien via onze bankinstelling. Facturen en betaalgegevens bewaren we 7 jaar om te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Sollicitaties

Wil je jezelf kandidaat stellen voor een job bij Segers Select Bvba of voor een vacature bij één van onze klanten waar wij de selectieprocedure voor verzorgen? Dan verwerken we jouw persoonsgegevens en mogelijks gevoelige persoonsgegevens om te bekijken of je geschikt bent voor de functie en om te evalueren of je voldoet aan alle nodige functievoorwaarden. De grondslag voor verwerking van de persoonsgegevens is precontractuele maatregelen nemen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een eventuele arbeidsovereenkomst met ons of met onze klant. Voor de verwerking van de gevoelige persoonsgegevens vragen we steeds voorafgaand jouw uitdrukkelijke toestemming. Jouw gegevens worden bijgehouden voor de duur van het selectieproces en niet langer, tenzij je ons toestemming geeft om de gegevens langer bij te houden in onze werfreserve voor een periode van maximum 1 jaar. Je kan ten allen tijde deze toestemming terug intrekken. Naar het einde van die periode zullen wij jou contacteren met de vraag of we je opnieuw voor een periode van maximum 1 jaar in deze werfreserve mogen opnemen. Indien jij de geschikte kandidaat bent, zal Segers Select bvba een arbeidsovereenkomst met jou sluiten. In dat geval bewaren we de persoonsgegevens langer om te voldoen aan onze arbeidsrechtelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Indien men solliciteert voor een vacature waar rijbewijs C (C, C+E, C1, C1+E) vereist is, heeft men een geldig rijgeschiktheidsattest nodig. De sollicitant dient hiervoor een medisch onderzoek te ondergaan bij een erkende arts. Indien nodig moeten ze bijkomend advies inwinnen bij de specialist (oogarts, neuroloog, endocrinoloog…). Het rijgeschiktheidsattest is in regel 5 jaar geldig, tenzij de arts daar anders over beslist. Om de selectieprocedure te voltooien moet de sollicitant dit attest kunnen voorleggen.

In kader van een referentieonderzoek tijdens de selectieprocedure, vragen wij de sollicitant om een aantal referenties of referentiepersonen op te lijsten indien van toepassing. Dit gebeurt steeds met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, met een verklaring die een aantal verplichte gegevens bevatten, namelijk: de identiteit van de sollicitant, de identiteit van de organisatie of de personen die we mogen bevragen, de aard van de bevraagde gegevens, redenen voor bevraging van de gegevens en de periode waarin de toestemming zal worden gebruikt. De sollicitant heeft het recht niet op deze vraag in te gaan of later zijn toestemming terug in te trekken.

Segers Select Bvba heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@segers-select.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Nieuwsbrief

We versturen je graag onze nieuwsbrief, omdat je reeds klant bent bij ons of omdat je actief hebt aangegeven dat je onze nieuwsbrief wil ontvangen. We verwerken daarbij je naam, voornaam, e-mailadres en toestemming om e-mailmarketing te ontvangen. We bewaren deze gegevens totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Dit kan je steeds doen door te klikken op de link ‘uitschrijven’ onderaan de nieuwsbrief of door ons rechtstreeks te contacteren.

Segers Select Bvba werkt met nieuwsbriefdienst MailChimp om nieuwsbrieven op te stellen en te versturen en om jouw gegevens op te slaan en te verwerken. Wanneer je onze nieuwsbrief opent, verzamelt MailChimp gegevens over jouw interactie met de nieuwsbrief. Gegevens zoals het browsertype en het aantal keren dat je de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt. We gebruiken deze gegevens om onze nieuwsbrief te verbeteren en om problemen te detecteren. Meer informatie over het verzamelen van deze gegevens kan je vinden in sectie 7.

Het privacybeleid van MailChimp kan je hier nalezen: https://MailChimp.com/legal/privacy/

Direct Marketing

Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, mogen we onze klanten gericht informeren over producten, diensten en bedrijfsnieuws van Segers Select Bvba. Dit kan zowel via post, nieuwsbrief, mail als telefoon gebeuren. Wil je deze informatie liever niet ontvangen? Dan volstaat het ons dit te melden op info@segers-select.be. Wij zullen je wensen respecteren.

Beeldmateriaal

Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, kunnen we beeldmateriaal maken van onze klanten, sollicitanten, cursisten, enz. We gebruiken dit voor marketing doeleinden zoals content marketing via social media, website en nieuwsbrief. Indien we een gerichte foto van jou willen maken, vragen we voorafgaand steeds uitdrukkelijke toestemming. Daarbij informeren we je over het doel en de plaatsingslocatie van de foto. Indien je hiermee niet akkoord bent, kan je dit meteen laten weten. Heb je toch een akkoord gegeven maar wil je later je toestemming intrekken? Dan volstaat het ons dit te melden op info@segers-select.be. Wij zullen je wensen respecteren en alle mogelijke publicaties van beeldmateriaal ongedaan maken.

Website Beveiliging

Om onze website, je gebruikservaring en jouw gegevens te beschermen, gebruiken we een aantal beveiligingssystemen. Hiermee detecteren en blokkeren we aanvallend verkeer en/of gebruikers met kwade bedoelingen. Deze systemen verwerken anoniem het IP-adres, browsertype en de geografie van website bezoekers en bots. De gegevens worden 90 dagen bewaard. IP-adressen van malicieuze gebruikers/bots worden langer bewaard op een zwarte lijst. Het is een gerechtvaardigd belang van ons om jouw gegevens en onze website zo goed mogelijk te beschermen.

Website Statistieken

Wanneer je onze website bezoekt, bewaren wij statistische gegevens met behulp van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het IP-adres, browsertype, apparaat model, schermgrootte, taalvoorkeur, besturingsprogramma, geografie, de website of URL die jou naar onze website geleid heeft en de manier waarop je onze website gebruikt. We gebruiken deze statistieken om het algemene surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Alle gegevens zijn anoniem en/of worden geanonimiseerd (zoals het IP-adres) en kunnen niet gebruikt worden om je te identificeren. We bewaren de gegevens 50 maanden vanaf je laatste bezoek aan onze website.

Het verzamelen van de gegevens gebeurt via cookies die door Google Analytics geplaatst worden. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, dan vragen wij je of je deze cookies wil aanvaarden. Meer informatie over cookies kan je vinden in sectie 7.

Het privacybeleid van Google kan je hier nalezen: https://policies.google.com/privacy

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Segers Select Bvba deelt jouw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Segers Select Bvba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

Bankinstelling
Boekhouder
Webhosting
Website beveiliging
Cloud dataopslag
Boekhoudsoftware
Facturatiesoftware
CRM-systemen
Verzekeringsmaatschappij
Google (statistieken en remarketing)
Facebook (statistieken en remarketing)
MailChimp (nieuwsbrief)
CV Warehouse (vacatures)
VDAB (vacatures)
Federgon – Intersign (contractbeheer)
EasyPay (boekhouding)
Kluwer (boekhouding)
Microsoft (cloud opslag)
Stijlvolk (marketing)
Unified Post (loon- en contractbeheer)

We proberen persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms moeten we beroep doen op diensten buiten de EER. Deze bedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten, een door de Europese Commissie aangewezen adequaat derde land.

In kader van een overeenkomst kan het gebeuren dat Segers Select Bvba jouw persoonsgegevens aan andere derden dan hierboven beschreven dient te verstrekken. Dit doen wij natuurlijk alleen na je te informeren en met jouw nadrukkelijke toestemming.

5. Jouw rechten betreffende de verwerking van je gegevens

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Segers Select Bvba en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@segers-select.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen we jezelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als je van mening bent dat Segers Select Bvba je gegevens onrechtmatig verwerkt heeft, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit: https://www.privacycommission.be/

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Segers Select Bvba neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@segers-select.be.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken

Onze website maakt gebruik van cookies wanneer je deze bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestandje dat kan opgeslagen worden in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bij jouw eerste bezoek aan onze website informeren we je over deze cookies en vragen we je toestemming om deze te plaatsen. Cookies kunnen zowel door Segers Select Bvba als door ons geselecteerde derde partners geplaatst worden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media bedrijven.

Segers Select Bvba gebruikt cookies of vergelijkbare technieken om:

– de werking van onze website te garanderen en te verbeteren
– je toe te laten inhoud van onze website te delen op sociale media
– te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken en om hiervan statistieken op te stellen
– te analyseren hoe onze nieuwsbrief gebruikt wordt en om hiervan statistieken op te stellen
– de bezoekers van onze website relevante informatie en advertenties te tonen
– de bezoekers van onze website gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen

Welke cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Momenteel worden er geen noodzakelijke cookies geplaatst.

Voorkeurscookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals jouw taalinstellingen of de regio waar je woont.

Cookie: pll_language
Aanbieder: www.segersgroup.be
Vervaldatum: 1 jaar
Doel: houdt de taalvoorkeur van de bezoeker bij.

Statistische Cookies

Statistische cookies verzamelen anonieme gegevens over het gebruik en de prestaties van onze website en nieuwsbrieven. Aan de hand van de resultaten kunnen we onze diensten verbeteren en de gebruikservaring van onze bezoekers en lezers optimaliseren. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics om deze gegevens te verzamelen en te verwerken. Jouw IP-adres wordt daarbij geanonimiseerd om je privacy te verzekeren.

Het privacybeleid van Google kan je hier nalezen: https://policies.google.com/privacy
Het cookiebeleid van Google kan je hier nalezen: https://policies.google.com/technologies/cookies

Cookie: _ga
Aanbieder: www.segersgroup.be
Vervaldatum: 2 jaar
Doel: Google Analytics – registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Cookie: _gid
Aanbieder: www.segersgroup.be
Vervaldatum: 24 uur
Doel: Google Analytics – registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Cookie: _gat
Aanbieder: www.segersgroup.be
Vervaldatum: sessie
Doel: Google Analytics – wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen.

Marketing Cookies

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is om advertenties te kunnen weergeven die zijn afgestemd op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Dit noemt men Remarketing. Dankzij cookies en hulpmiddelen van adverteerders zoals Google (Google AdWords) en Facebook (Custom Audience) kunnen we jou gerichte en betere advertenties aanbieden op websites, apps en diensten die deel uitmaken van de netwerken van deze adverteerders. Het aanbieden van zulke advertenties gebeurt volledig anoniem. Persoonlijke gegevens (zoals je naam en IP-adres) zullen niet worden opgeslagen en gebruikersprofielen zullen niet met jouw persoonlijke gegevens worden gecombineerd.

Het privacybeleid van Google kan je hier nalezen: https://policies.google.com/privacy
Het cookiebeleid van Google kan je hier nalezen: https://policies.google.com/technologies/cookies
Het advertentiebeleid van Google kan je hier nalezen: https://policies.google.com/technologies/ads
Het privacybeleid van Facebook kan je hier nalezen: https://www.facebook.com/about/privacy/
Het cookiebeleid van Facebook kan je hier nalezen: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Het advertentiebeleid van Facebook kan je hier nalezen: https://www.facebook.com/policies/ads

Cookie: _gat_ Aanbieder: www.segersgroup.be
Vervaldatum: 90 dagen
Doel: Google – bevat gerelateerde informatie over advertentiecampagnes voor de bezoeker.

Cookie: CONSENT, UULE, DV
Aanbieder: google.com
Vervaldatum: maximum 2 jaar
Doel: verzamelt data voor Google Analytics, om zo een anoniem gebruikersprofiel te kunnen samenstellen en om te meten of advertenties effectief zijn.

Cookies: _fbp, fr, datr, act, sb, presence, wd, xs, c_user, dpr
Aanbieder: facebook.com
Vervaldatum: maximum 2 jaar
Doel: deze cookies worden gebruikt om een gebruikersprofiel aan te maken om relevante advertenties op Facebook en Instagram te tonen.

Social media cookies

Social media cookies maken de functionaliteiten van diensten zoals Facebook, Twitter, Instagram, … mogelijk op onze website. Denk bijvoorbeeld aan Youtube video’s, het tonen van onze vestiging in Google Maps of een ‘like’ knop voor Facebook. Het privacybeleid van diensten waarvan wij invoegtoepassingen mogelijks gebruiken op onze website kan je nalezen via volgende links:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy
Tripadvisor: https://tripadvisor.mediaroom.com/BEDU-privacy-policy
Youtube: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Cookie: SSID, SID, SAPISID, APISID, HSID, SS, NID, SIDCC
Aanbieder: google.com
Vervaldatum: maximum 2 jaar
Doel: Google diensten slaan hiermee voorkeuren en informatie op van de gebruiker wanneer deze pagina’s bezoekt waarop bijvoorbeeld Google Maps of YouTube geïntegreerd zijn.

Andere technieken

Naast cookies maken we ook gebruik van pixel tags: (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zijn geplaatst om bepaalde informatie te kunnen registreren. Deze technologie wordt gebruikt in onze nieuwsbrieven die we met MailChimp versturen, om te zien of een e-mail werd geopend en welke links in de e-mail door de geadresseerde werden aangeklikt. Als je hier niet mee akkoord bent, kan je steeds uitschrijven door te klikken op de link ‘uitschrijven’ onderaan de nieuwsbrief of door ons rechtstreeks te contacteren. We maken ook gebruik van Facebook Pixel op onze website om marketing cookies te plaatsen die Remarketing mogelijk maken. Deze cookies worden pas geplaatst als je hiervoor toestemming hebt gegeven bij je eerste bezoek aan de website.

Het privacybeleid van Facebook kan je hier nalezen: https://www.facebook.com/about/privacy/
Het privacybeleid van MailChimp kan je hier nalezen: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Cookies beheren

Bij jou eerste bezoek aan de website informeren we je graag over ons gebruik van cookies. Je krijgt de optie om het cookiebeleid en de plaatsing van cookies te accepteren, of om jouw persoonlijke cookie instellingen te wijzigingen en zo cookies gedeeltelijk of niet toe te staan. Je kunt je ook algemeen afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Die informatie kan je terugvinden op de website of in de help-documentatie van de browser die je gebruikt. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Laatst gewijzigd: vrijdag 21 oktober 2020